28 Kasım 2020, 19:51 tarihinde eklendi

MISIRDA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Macrophomina phaseolina )

MISIRDA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Macrophomina phaseolina )

• Mısırda kök ve kökboğazı çürüklüğüne fungal etmenler neden olur.

 • Hastalık fide devresinde görülür.

 • Hastalık nedeniyle tohumlar çürür.

 • Çimlendiyse çıkış öncesi veya çıkış sonrası ölümler (çökerten) meydana gelir.

 • Daha ileri dönemlerde ise bitkilerde sap çürüklü- ğü ve solgunluk belirtileri görülmektedir. 

 • Kökboğazı ve sap çürüklüğünde tipik olarak bitkilerde gövde ekseni etrafında dönme ve bükülmeler meydana gelir.

 • Hastalıklı bitki devrilir, toprağa değdiği boğumlarda destek köklerin oluştuğu görülür

 • Mantar olgun bitkilerde köklere girer ve kabuk dokusunda gelişerek gövdeye girer.

 • Fide devresinde ölümlere neden olabilir.

 • Mısır kök ve kök boğazı çürüklüklerinin neden olduğu kayıplar çevre faktörlerinden önemli ölçüde etkilenmektedir.

 • Uygun koşullarda bazı tarlalarda %20-30’lara ulaşabilen verim kayıpları olur.

Fusarium spp: Tohum ve fide çürüklüğü yapmakla birlikte esas zararı kök, kök boğazı, sap ve koçan çürüklüğüne neden olur. 

  • Sap çürüklüğü genellikle kök ve kök boğazı çürüklüğü ile birlikte gelişir. 

  • En yaygın etmenler Fusarium moniliforme=verticillioides ve F. graminearum’dur.

  • Bu etmenler kurak ve sıcak bölgelerde özellikle tepe püskülü çıkarma devresinde etkilidir. 

  • Fusarium sap çürüklüğünde bitkilerin boğum aralarında çürümeler ve koçan üzerinde ise fungusun pembemsi beyaz renkli misel kitlesi oluşur. 

 

  • F. verticillioides koçan üzerinde genellikle pembe ile beyaz renkte dağınık veya gruplar halinde misel oluşur.                                  

      Mücadele Yöntemleri 

    Kültürel Önlemler

       • Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.

       • Ekim nöbetine uyulmalıdır.

       • Toprak iyi tesviye edilmeli, tarlada su birikmelerine engel olunmalı ve tarlanın drenajı iyi yapılmış olmalıdır.

       • Tekniğine uygun tohum yatağı hazırlanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun olmalıdır.

       • Sık ekim sap çürüklüğünü arttırmaktadır. Bu nedenle çeşitlere ve bölgelere göre ekim normlarına uyulmalıdır.

       • Toprak analizi yaptırarak uygun bir gübreleme yapılmalıdır.

       • Toprak altı zararlıları, hastalık etmenlerini bitkinin içine taşıyarak sap çürüklüklerinin gelişmesine yardımcı olurlar, bu nedenle tarladaki bu zararlılarla mücadele yapılmalıdır.

       • Özellikle çapa ve boğaz doldurma işlemleri düzgün yapılmalıdır. Normal boğaz doldurulmayan bitkilerde birinci ve ikinci boğumlar uzun süre su içinde kalmakta ve Pythium spp.’nin bitkiyi bulaştırması kolaylaşmaktadır.

       • Hasat sonrası bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak yok edilmeli veya iyice parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

  •  Bu hastalığa karşı sadece tohum ilaçlaması önerilmektedir. 

  • Tohumluk ekimden önce önerilen bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlanmalıdır. 

  • Ekimden çok uzun süre önce ilaçlanan tohumluklar üzerindeki ilaç etkisini kaybedebileceğinden, depolanmış tohumluklardaki ilacın bekleme süresine özellikle dikkat edilmelidir.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *