04 Ekim 2020, 19:10 tarihinde eklendi

YERFISTIĞINDA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Aspergillus niger)

YERFISTIĞINDA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Aspergillus niger)

YERFISTIĞINDA KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Aspergillus niger)

Hastalık Tanımı

 • Fungus, konidilerinin siyah oluşu yüzünden siyah görünüşlüdür. 
 • Etmen özellikle hafif topraklarda 30-35 ""C arasındaki sıcaklıklarda gelişir. 
 • Yıldan yıla geçişi toprakta çürümüş bitki artıklarıyla olur.

 • Tohumla da taşınır. 
 • Uygun olmayan hava koşullarında fungus sklerot oluşturarak yaşamını sürdürür.

Yaşayış

 • Hastalığın ilk belirtilen, bitkinin tümünün yada bir veya birkaç dalcığın aniden solması şeklinde görülür. 
 • Bu tip bitkilerin kotiledon nodu ve buna bitişik hipokotil dokusunun çürümesi sonunda ölmeleri hastalığın karakteristik belirtileridir. 
 • Enfekteli doku önce kahverengileşir. 
 • Zamanla açık bir renk alır. 
 • Nekrotik doku belirgin biçimde lifli bir görünüş kazanır.  
 • Konidiolar demetleri ve siyah spor kümeleri toprak yüzeyinin üstünde ve altındaki enfekteli bitki kısımları üzerinde kolayca görülebilirler.
 • nfekte olmuş bitkiler genellikle ekimden sonra 50 gün içinde ölürler.
 •  Patojen, genellikle fide döneminde çıkış öncesi çürüklükler ve çok az olarak ta tüm yetişme dönemi boyunca yer fıstığı bitkilerinin ölümüne neden olduğundan ekimi seyrekleştirir veya tarlada ocak ocak boşluklar oluşturur. 
 • Bu şekilde tarladan daha az ürün alınması sonucu ekonomik zarar oluşur. 
 • Hastalık yer fıstığı ekiliş alanlarında her tip toprakta, özellikle hafif topraklarda ortaya çıkmaktadır.

Kültürel Önlemler

 • Herhangi bir nedenle zarar görmüş tohum ekilmemelidir.
 • Çimlenme gücü yüksek olan tohum kullanılmalıdı.
 • Hafif topraklarda 3,5-7.0 cm, ağır topraklarda 2,5-5 cm den daha derine ekim yapılmamalıdır. 
 • Toprak sıcaklığı en az 20°C dolayında olduğunda nemli olmayan, iyi işlenmiş toprağa ekim yapılmalıdır, 
 • Mısır, sorghum ve pamuk gibi bitkilerle üç yıllık bir ekim nöbeti programı uygulanmalıdır.
 • Fideler çıktıktan sonra herhangi bir biçimde zararlandırılmamalı, bitkilerin kök boğazı toprakla doldurulmamalıdır.

Kimyasal Mücadele

 • İlacın tüm tohuma homojen bir şekilde karışmasını sağlamak ve tohumların kabuğundan soyulmasını önlemek için bidonun ağır ağır beş dakika çevrilmesi gereklidir

Kullanılabilecek Etken Maddeler

25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-m

%80 Mancozeb

75 g/l Azoxystrobin + 37,5 Metalaxyl-m + 12,5 g/l Fludioxonil

%75 Chlorothalonil

%30 Thiram + %20 Tolclofos-methyl

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *